Droga Światła

Via Lucis czyli Droga światła jest nabożeństwem paschalnym, w którym rozważamy tajemnice Zmartwychwstania. Jest to nabożeństwo stworzone na wzór Drogi krzyżowej. Droga krzyżowa jednak nie może zakończyć się na grobie, w którym spoczęło umęczone ciało Jezusa, ale prowadzi nas ku światłu, które przynosi Zmartwychwstały. Nabożeństwo Drogi światła składa się z 14 spotkań Chrystusa Zmartwychwstałego. 


W tym roku chcemy tę drogę Zmartwychwstałego przeżyć na Kaplicówce w Skoczowie


23 maja 2023


18:30 - Msza św. w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej

19:15 - wyjazd do Skoczowa